Manifesto

Manifesto (Türkçe çeviri)

 

 

 mosaik promosaik manifesto

 

 

Prensip 1

ProMosaik farklı kültürlerin, dinlerin renkli birleşimidir.

 

 

Prensip 2

ProMosaik bizim için, tolerans ve diyalogtur.

 

 

Prensip 3

ProMosaik birbirine kenetlenmiş bir dünya demektir.

 

 

Prensip 4

ProMosaik kültürler ve dinler arası diyalogtur.

 

 

Prensip 5

ProMosaik barış ve barış eğitimidir.

 

 

Prensip 6

ProMosaik diyalog ve diyalog eğitimidir.

 

 

Prensip 7

ProMosaik renkli bir dünya ve renkli bir dünya eğitimidir.

 

 

Prensip 8

ProMosaik empati ve saygıdır.

 

 

Prensip 9

ProMosaik dinler arası empati ve değer vermedir.

 

 

Prensip 10

ProMosaik halklar arası empati ve değer vermedir.

 

 

Prensip 11

ProMosaik kültürler arası yeterlilik eğitimidir.

 

 

Prensip 12

ProMosaik dinler arası yeterlilik eğitimidir.

 

 

Prensip 13

ProMosaik kültürler ve dinler arası köprüler kurmaktır.

 

 

Prensip 14

ProMosaik kültür, din ve dillerin biraraya gelmesidir.

 

 

Prensip 15

ProMosaik çok dilli iletişim eğitimidir.

 

 

Prensip 16

ProMosaik kültür, din ve dillerin biraraya gelmesidir.

 

 

Prensip 17

ProMosaik insan haklarıdır.

 

 

Prensip 18

ProMosaik kadın hakları demektir.

 

 

Prensip 19

ProMosaik birbirimize verdiğimiz değerdir.

 

 

Prensip 20

ProMosaik haksızlığa, sömürmeye, köleleşmeye, insan ticaretine, açlığa ve bilgisizliğe direniştir.

 

 

Prensip 21

ProMosaik her türlü baskıya direnmektir.

 

 

Prensip 22

ProMosaik çocuklarımıza sahip çıkmaktır.

 

 

Prensip 23

ProMosaik insanlık onuru demektir.

 

 

Prensip 24

ProMosaik kültürler ve dinler arası ifadedir.

 

 

Prensip 25

ProMosaik dinamik ve sosyo politik faaliyet demektir.