Våra måll

Målet av föreningen ProMosaik är att medverka i utformningen av ett multikulturellt samhälle, som bygger på dialog och förståelse mellan olika folk, raser, kulturer, språk och religioner.

Vi försöker att nå vårt mål genom att skriva nyheter, recensioner och översättningar av böcker samt arrangera olika evenemanger.

Föreningen ProMosaik ägnar sig huvudsakligen at följande ämnen:

a) Insamling av News till viktiga teman på följande områden som sedan publiceras på hemsidan www.promosaik.com:

news1 Kultur   Språk
Religioner   Politik
Fredsinitiativ   Utvecklingshjälp
Interkulturell dialog   Pedagogik
Samhällsfrågor   Litteratur
Mänskliga rättigheter   Psykologi
Kvinnorättigheter och feminism   Rasism och främlingsfientlighet
Alla världens barn   Historia
Socialvetenskap   Konst och Musik

b) Skrivandet av recensioner om artiklar, böcker, filmer och konferenser om följande ämnen som sedan publiceras på hemsidan www.promosaik.com:

news1 Kultur   Språk
Religioner   Politik
Fredsinitiativ   Utvecklingshjälp
Interkulturell dialog   Pedagogik
Samhällsfrågor   Litteratur
Mänskliga rättigheter   Psykologi
Kvinnorättigheter och feminism   Rasism och främlingsfientlighet
Alla världens barn   Historia
Socialvetenskap   Konst och Musik

c) Översättning av böcker, artiklar och filmer om följande ämnen för att göra dessa teman kända i Tyskland och i utlandet:

news1 Kultur   Språk
Religioner   Politik
Fredsinitiativ   Utvecklingshjälp
Interkulturell dialog   Pedagogik
Samhällsfrågor   Litteratur
Mänskliga rättigheter   Psykologi
Kvinnorättigheter och feminism   Rasism och främlingsfientlighet
Alla världens barn   Historia
Socialvetenskap   Konst och Musik

d) Arrangemang av föreläsningar, kulturella och interreligiösa evenemangs, kurser och seminarier om följande ämnen:

news1 Kultur   Språk
Religioner   Politik
Fredsinitiativ   Utvecklingshjälp
Interkulturell dialog   Pedagogik
Samhällsfrågor   Litteratur
Mänskliga rättigheter   Psykologi
Kvinnorättigheter och feminism   Rasism och främlingsfientlighet
Alla världens barn   Historia
Socialvetenskap   Konst och Musik

e) Support och organisation av aktiviteter i utlandet inom utvecklingshjälpen med tyngdpunkt på barnuppfostran, utbildning och emancipation.

f) Upprustning och upprättning av föreningslokaler, religiösa byggnader och lokaler för kulturella, multikulturella och interreligiösa aktiviteter.

g) Produktion av video, presentation- och textmaterial för spridningen av idéer om tolerans, av dialogen och av den multikulturella och multireligiösa utformningen av samhället och politiken i Tyskland och i utlandet.

h) Presentation av andra föreningar och allmännyttiga organisationer som följer liknande mål inom interkulturell och interreligiös kommunikation.

Här finns vår informationsblad för föreningar

i) Föreningen ProMosaik är också en portal för författare, som arbetar skrivande eller intellektuellt inom områden 2 a)-d) och som vill publicera sina bidrag på föreningen ProMosaik’s hemsida. Föreningen ProMosaik står som kostnadsfri portal för dessa.

Här finns vår informationsblad för författare