Manifesto

Här nedan kan ni läsa ProMosaiks Manifest med våra grundläggande principer

 

 

 mosaik promosaik manifesto

 

 

Princip 1

ProMosaik betyder för oss en värld full av skillnader mellan kulturer, folk och religioner.

 

 

Princip 2

ProMosaik betyder för oss tolerans och dialog.

 

 

Princip 3

ProMosaik betyder för oss en värld full av rörelse och möten.

 

Princip 4

ProMosaik betyder dialog mellan kulturer och religioner.

 

 

Princip 5

ProMosaik betyder fred och uppfostran till fred.

 

 

Princip 6

ProMosaik betyder dialog och uppfostran till dialog.

 

 

Princip 7

ProMosaik betyder en färgglad värld och uppfostran till mångfald.

 

 

Princip 8

ProMosaik betyder empati och respekt.

 

 

Princip 9

ProMosaik betyder interreligiös empati och interreligiös aktning.

 

 

Princip 10

ProMosaik betyder interkulturell empati och interkulturell aktning.

 

 

Princip 11

ProMosaik betyder uppfostran till interkulturell kompetens.

 

 

Princip 12

ProMosaik betyder uppfostran till interreligiös kompetens.

 

 

Princip 13

ProMosaik är en verkstad för att bygga broar mellan kulturer och religioner.

 

 

Princip 14

ProMosaik bygger broar mellan kulturer och religioner genom empati och språk.

 

 

Princip 15

ProMosaik betyder uppfostran till flerspråkig kommunikation.

 

 

Princip 16

ProMosaik betyder möten mellan språk, kulturer och religioner.

 

 

Princip 17

ProMosaik betyder mänskliga rättigheter.

 

 

Princip 18

ProMosaik betyder kvinnans värdighet.

 

 

Princip 19

ProMosaik betyder akting av andra.

 

 

Princip 20

ProMosaik betyder kamp mot orättvisa, slaveri, utnyttjande, människohandel, fattigdom och inkompetens.

 

 

Princip 21

ProMosaik betyder kamp mot varje form av förtryck.

 

 

Princip 22

ProMosaik betyder en insats för barnens rättigheter.

 

 

Princip 23

ProMosaik betyder människovärde.

 

 

Princip 24

ProMosaik betyder interkulturell och interreligiös uttryck.

 

 

Princip 25

ProMosaik betyder dynamik och socialpolitiskt agerande.