För övriga föreningar och kulturella sällskap

1

 

Vår förening ägnar sig åt publicering och översättning av litteratur som främjar den intellektuella och interregligösa dialogen och som handlar om ämnen relaterade till litteratur och kultur i stort. 

 

Vi ger författare möjlighet att kostnadsfritt publicera sina hittills outgivna böcker, kommentarer, artiklar och uppfattningar  i sitt eget namn och således presentera för en bred publik över hela världen.

 

Samtidigt erbjuder föreningen möjligheten att översätta dessa verk även till andra språk, tack vare sponsorer som är engagerade i föreningsarbete och finansiellt stödjer översättningen av böckarna.

 

Sponsorerna stödjer föreningen antingen direkt genom finansiella bidrag eller indirekt, då föreningen utför översättningar för företag och därvid avsätter hälften av vinsten till översättningen av skribenters bokprojekt.

 

Är Ni en förening som ägnar sig åt allmänna kulturella, religiösa, interkulturella, sociala eller litterära spörsmål som inte skyr en fredlig och seriös dialog, ser vi fram emot att komma i kontakt med Er för att kunna presentera Er förening på vår plattform för interkulturell och interreligiös dialog. 

 

Även som förening har Ni möjligheten att publicera alla slags bidrag under News och Recensioner hos oss.

 

Detta innebär även ett idealt tillfälle att presentera den egna föreningen och att göra reklam för Era projekt.

 

Ifall Er förening också har en egen hemsida, skulle vi uppskatta ett litet utrymme där för att uppmärksamma oss själva.

 

Vi ser fram emot att höra av Er snart

 

Ert ProMosaik Team