För sponsorer

Vår förening erbjuder författare, intellektuella, människorättsaktivister och kulturintresserade över hela världen möjligheten att publicera sina verk för att ännu fler människor kan ta del av deras tankar.

 

Alla dessa alster har en sak gemensamt: dem inspirerar till seriösa, intellektuella diskussioner.

 

Och precis dessa diskussioner förenar Promosaik’s författare och låter dem bli en stor gemenskap som upptäcker och analyserar kulturella skillnader i uppfattningar och attityder. Genom bearbetning av  skillnader och mångfald växer man som individ, möter andra världsåskådningar och stärker sin egen kulturmedvetenhet.

 

Våra författare ägnar sig huvudsakligen åt följande ämnen:

 

 • Kultur                                                 
 • Religioner
 • Fredsinitiativ
 • Interkulturell dialog
 • Samhällsfrågor
 • Kvinnorättigheter
 • Alla världens barn
 • Socialvetenskap
 • Språk
 • Politik
 • Utvecklingshjälp
 • Pedagogik
 • Litteratur
 • Psykologi
 • Rasism och främlingsfientlighet
 • Historia

 

 

Författarna som kontakta vår förening har möjlighet att publicera sina verk och bidrag i sitt eget namn. Detta sker i under News och Recensioner eller genom av publiceringen i bokform som finansieras av föreningen.

 

För författarna finns därutöver möjligheten att få uppmärksamhet från sponsorer för att få hjälp att låta översätta sina verk till andra språk som, speciellt med hänsyn till kulturella och religiösa skillnader, tillåter en ännu bättre dialog resp. jämförelse.  Hos ProMosaik önskar oss nämligen en mosaikformad och mosaikfärgad värld full av olikheter och kontakter.

 

Sponsorer har tre alternativ att hjälpa författare förverkliga denna dröm av en bättre och fredligare värld i förståelsens tecken bland kulturer och religioner  och utan diskriminering och främlingsfientlighet.

 

 

 • Direktes Sponsring
 • Allmän Sponsring
 • Indirekte Sponsring

 

 

Direkt Sponsring

Vid direkt sponsring stödjer man en viss författare eller en viss målgrupp av författare som befattar  sig med ett viss tema som tilltalar en själv och för dess spridning man vill göra en personlig insats. Du kan tala fritt med oss om teman som intresserar Dig mest, lämna förslag eller välja ett projekt bland våra alternativ som tilltalar Dig mest, om Du speciellt tycker om någon nyhetstext eller recension som redan har publicerats på ProMosaik’s hemsida. Genom Din sponsring kan Du bidra att låta den av Dig valda boken översättas i det av Dig valda språket. 

 

Om inget redan publicerat bidrag skulle falla i smaken men ett visst temat verka intressant kan Du också bestämma att Dina sponsormedlen endast får komma bidrag till med ett visst av Dig önskat tema tillgodo. Vi kommer att tillmötesgå Dina önskemål och tillsammans med Dig söka efter en lämplig text samt lämna förslag åt det hållet.

 

Allmän Sponsring

 

Väljer man en allmän sponsring, samlas det lämnade beloppet i en pott som sedan delas ut lika bland olika bok- eller bidragsprojekt. Författarens person eller det avhandlade temat spelar i det fallet ingen roll. Alla av ProMosaik planerade publikationer gynnas lika.

 

Indirekt Sponsring

 

Tycker Du om vår idé men saknar en budget för sponsring av den interkulturella och interreligiösa dialogen, kan Du ändå göra ett indirekt bidrag för att stödet av ProMosaik och dess verksamhet. Om Ditt företag anlitar föreningen för en översättning, går 50% av vinsten till föreningens finansiering och resterande 50% tillförs den allmänna potten för sponsringen som används att stödja bok- och bidragsprojekt. På så sätt får Ni inte enbart en förmånlig och kvalitativ översättning av våra modersmålsöversättare utan stödjer också ProMosaik’s författare i deras respektive projekt och bidrar till den interkulturella och interreligiösa dialogen. Varje sponsor nämns även på vår hemsida, om så önskas. När en sponsor finansierar en hel bok, sker vid önskemål ett omnämnande även i själva verket. Naturligtvis kan man även agera som tyst sponsor  .

 

Ditt ProMosaik Team