Scopul nostru

Scopul asociaţiei ProMosaik este contribuirea la naşterea unei societăţi multiculturale care se bazează pe dialog şi înţelegerea dintre diferite naţiuni, etnii, culturi, limbi şi religii.

Încercăm să ne atingen scopul prin redactarea de ştiri, recenzii, traduceri de cărţi şi organizarea de evenimente. Pe pagina noastră există şi un portal pentru asociaţii, unde sunt prezentate asociaţii care activează în domeniul cultural, social şi ajutorul pentru dezvoltare şi drepturile omului.

Asociaţia ProMosaik îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

a) Editarea şi prezentarea pe pagina www.promosaik.com a ştirilor importante din următoarele domenii:

news1 Cultură   Limbi
Religii   Politică
Educare pentru pace   Sprijin pentru dezvoltare
Dialog intercultural   Pedagogie
Evenimente actuale   Literatură
Drepturile omului   Psihologie
Drepturile femeii şi feminism   Rasism şi xenofobie
Copii din toată lumea   Istorie
Ştiinţe sociale   Cultură şi muzică

b) Editarea şi prezentarea pe pagina www.promosaik.com a recenziilor despre articole, cărţi, filme şi conferinţe importante din următoarele domenii:

news1 Cultură   Limbi
Religii   Politică
Educare pentru pace   Sprijin pentru dezvoltare
Dialog intercultural   Pedagogie
Evenimente actuale   Literatură
Drepturile omului   Psihologie
Drepturile femeii şi feminism   Rasism şi xenofobie
Copii din toată lumea   Istorie
Ştiinţe sociale   Cultură şi muzică

c) Traducerea de cărţi, articole şi filme din următoarele domenii pentru a face cunoscut aceste subiecte în Germania şi în alte ţări:

news1 Cultură   Limbi
Religii   Politică
Educare pentru pace   Sprijin pentru dezvoltare
Dialog intercultural   Pedagogie
Evenimente actuale   Literatură
Drepturile omului   Psihologie
Drepturile femeii şi feminism   Rasism şi xenofobie
Copii din toată lumea   Istorie
Ştiinţe sociale   Cultură şi muzică

d) Organizarea de conferinţe, evenimente culturale şi interconfesionale, cursuri şi congrese resp. seminarii despre următoarele subiecte:

news1 Cultură   Limbi
Religii   Politică
Educare pentru pace   Sprijin pentru dezvoltare
Dialog intercultural   Pedagogie
Evenimente actuale   Literatură
Drepturile omului   Psihologie
Drepturile femeii şi feminism   Rasism şi xenofobie
Copii din toată lumea   Istorie
Ştiinţe sociale   Cultură şi muzică

e) Sprijinirea şi organizarea în alte ţări a activităţilor din domeniul ajutorului pentru dezvoltare, cu accent pe educarea copiilor, educaţie şi emanciparea femeii

f) Renovarea şi amenajarea sediilor asociaţiilor, a clădirilor confesionale şi a clădirilor destinate activităţilor culturale, multiculturale şi interconfesionale

g) Realizarea de materiale video, de prezentări şi texte în vederea răspândirii ideii de toleranţă, a dialogului şi a organizării unei societăţi şi politici multiculturale şi multiconfesionale în Germania şi în alte ţări.

h) Prezentarea altor asociaţii şi organizaţii caritabile care au scopuri asemănătoare în domeniul comunicării interconfesionale şi interculturale. Asociaţia ProMosaik serveşte ca şi un portal gratuit pentru aceste asociaţii şi ideile lor care vor fi publicate în rubricile Știri şi recenzii.

Aici găsiţi informaţiile pentru asociaţii

i) Asociaţia ProMosaik serveşte şi pentruautoare şi autori care activează ca şi scriitori sau intelectuali în domeniile 2 a)-d) şi doresc să-şi publice ideile pe pagina Asociaţiei ProMosaik. Asociaţia ProMosaik este un protal gratuit pentru aceste autoare şi aceşti autori, a căror scrieri vor fi publicate în rubricile Știri şi Recenzii.

Aici găsiţi informaţii pentru autori