Publish your Work with us!

alte buecher promosaik

 

 

Poniżej nasz manifest zawierający nasze główne zasady, w polskim tłumaczeniu.

 

 

 

 

 

Zasada 1

ProMosaik oznacza dla nas kolorowy świat, pełen wartościowych różnic pomiędzy kulturami, narodami i religiami.

 

 

Zasada 2

ProMosaik oznacza dla nas tolerancję i dialog.

 

 

Zasada 3

ProMosaik oznacza dla nas świat pełen ruchu i pełen spotkań.

 

 

Zasada 4

ProMosaik oznacza dialog pomiędzy kulturami i religiami.

 

 

Zasada 5

ProMosaik oznacza pokój i wychowanie dla pokoju.

 

 

Zasada 6

ProMosaik oznacza dialog i wychowanie dla dialogu.

 

 

Zasada 7

ProMosaik oznacza kolorowy świat i wychowanie do różnorodności.

 

 

Zasada 8

ProMosaik oznacza empatię i poszanowanie.

 

 

Zasada 9

ProMosaik oznacza międzyreligijną empatię i międzyreligijne poszanowanie wartości.

 

 

Zasada 10

ProMosaik oznacza międzykulturową empatię i międzykulturowe poszanowanie wartości.

 

 

Zasada 11

ProMosaik oznacza wychowanie do miedzykulturowej kompetencji.

 

 

Zasada 12

ProMosaik oznacza wychowanie do miedzyreligijnej kompetencji.

 

 

Zasada 13

ProMosaik to warsztat budowania mostów pomiędzy kulturami i religiami.

 

 

Zasada 14

ProMosaik za pomocą empatii i języka buduje mosty pomiędzy kulturami i religiami.

 

 

Zasada 15

ProMosaik oznacza wychowanie do wielojęzycznej komunikacji.

 

 

Zasada 16

ProMosaik oznacza spotkanie pomiędzy językami, kulturami i religiami.

 

 

Zasada 17

ProMosaik oznacza prawa człowieka.

 

 

Zasada 18

ProMosaik oznacza godność kobiet.

 

 

Zasada 19

ProMosaik oznacza poszanowanie wartości innych ludzi.

 

 

Zasada 20

ProMosaik oznacza walkę z niesprawiedliwością, niewolnictwem, wyzyskiem, handlem ludźmi, biedą i niewiedzą.

 

 

Zasada 21

ProMosaik oznacza zwalczanie wszelkich form ucisku.

 

 

Zasada 22

ProMosaik oznacza zaangażowanie dla praw dzieci.

 

 

Zasada 23

ProMosaik oznacza ludzką godność.

 

 

Zasada 24

ProMosaik oznacza międzykulturowe i międzyreligijne wyrażanie się.

 

 

Zasada 25

ProMosaik oznacza dynamikę i socjo-polityczne działanie.