Nasz cel

Celem stowarzyszenia ProMosaik jest współtworzenie wielokulturowego społeczeństwa, które opiera się na dialogu i zrozumieniu pomiędzy różnymi narodami, etniami, kulturami, językami i religiami.

Nasz cel próbujemy osiągnąć poprzez przygotowywanie wiadomości, recenzji i tłumaczeń książek oraz organizację eventów

Działalność stowarzyszenia ProMosaik skupia się głównie na następujących obszarach:

a) Przygotowywanie wiadomości dotyczących wymienionych poniżej tematów i publikowanie ich na stronie internetowej www.promosaik.com:

news1 Kultura   Języki
Religie   Polityka
Edukacja dla pokoju   Pomoc dla krajów rozwijających się
Dialog międzykulturowy   Pedagogika
Aktualne wydarzenia   Literatura
Prawa człowieka   Psychologia
Prawa kobiet i feminizm   Rasizm i ksenofobia
Dzieci na całym świecie   Historia
Nauki społeczne   Sztuka i muzyka

b) Przygotowywanie recenzji dotyczących artykułów, książek, filmów i konferencji dotyczących wymienionych poniżej tematów i publikowanie ich na stronie internetowej www.promosaik.com:

news1 Kultura   Języki
Religie   Polityka
Edukacja dla pokoju   Pomoc dla krajów rozwijających się
Dialog międzykulturowy   Pedagogika
Aktualne wydarzenia   Literatura
Prawa człowieka   Psychologia
Prawa kobiet i feminizm   Rasizm i ksenofobia
Dzieci na całym świecie   Historia
Nauki społeczne   Sztuka i muzyka

c) Tłumaczenie książek, artykułów i filmów dotyczących wymienionych poniżej tematów, w celu ich popularyzacji w Polsce i zagranicą:

news1 Kultura   Języki
Religie   Polityka
Edukacja dla pokoju   Pomoc dla krajów rozwijających się
Dialog międzykulturowy   Pedagogika
Aktualne wydarzenia   Literatura
Prawa człowieka   Psychologia
Prawa kobiet i feminizm   Rasizm i ksenofobia
Dzieci na całym świecie   Historia
Nauki społeczne   Sztuka i muzyka

d) Organizacja wykładów, wydarzeń kulturalnych i międzyreligijnych, kursów i konferencji wzgl. seminariów dotyczących następujących tematów:

news1 Kultura   Języki
Religie   Polityka
Edukacja dla pokoju   Pomoc dla krajów rozwijających się
Dialog międzykulturowy   Pedagogika
Aktualne wydarzenia   Literatura
Prawa człowieka   Psychologia
Prawa kobiet i feminizm   Rasizm i ksenofobia
Dzieci na całym świecie   Historia
Nauki społeczne   Sztuka i muzyka

e) Wspieranie i organizacja działalności zagranicznej w zakresie pomocy dla krajów rozwijających się, a skupiającej się na edukacji dzieci, kształceniu i emancypacji kobiet.

f) Renowacja i urządzanie budynków stowarzyszenia, budynków religijnych oraz budynków przeznaczonych dla działalności wielokulturowej i międzyreligijnej.

g) Przygotowywanie materiałów wideo, prezentacji i tekstów mających na celu szerzenie idei tolerancji, dialogu oraz wielokulturowego i międzyreligijnego społeczeństwa i polityki w Polsce i zagranicą.

h) Prezentacja innych stowarzyszeń i organizacji pożytku społecznego, które działają na rzecz podobnych celów w zakresie komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej. Stowarzyszenie ProMosaik służy jako bezpłatny portal dla tych stowarzyszeń, a ich artykuły publikowane będą w rubrykach Wiadomości i Recenzje.

Tutaj można znaleźć nasz biuletyn informacyjny dla stowarzyszeń

i) Stowarzyszenie ProMosaik pełni również funkcję portalu dla autorek i autorów, którzy zajmują się pisarsko i intelektualnie tematami podanymi powyżej tematami, punkt 2 a)–d), i chcą publikować na stronie stowarzyszenia ProMosaik. Stowarzyszenie ProMosaik pełni funkcję bezpłatnego portalu dla tych autorek i autorów, a ich artykuły publikowane będą w rubrykach Wiadomości i Recenzje.

Tutaj można znaleźć nasz biuletyn informacyjny dla autorów