Dla sponsorów

Nasze stowarzyszenie oferuje autorkom i autorom, intelektualistom, prawnikom zajmującym się prawami człowieka i ludziom zainteresowanym kulturą z całego świata możliwość opublikowania ich dzieł, a dzięki temu podzielenia się swoimi przemyśleniami z jeszcze większym gronem ludzi.

 

Wszystkie te dzieła mają ze sobą coś wspólnego: zachęcają do poważnych, międzykulturowych dyskusji!

 

I właśnie te dyskusje są tym, co łączy ze sobą autorki i autorów związanych z Promosaik oraz pozwala im na połączenie się w większą społeczność, która wskazuje i analizuje kulturowe różnice w opiniach i poglądach. Bo dzięki przemyśleniu różnic i różnorodności człowiek jako jednostka może wzrastać, konfrontować się z innymi światopoglądami i wzmacniać własną świadomość kulturową. 

 

Nasze autorki i nasi autorzy skupiają się na następujących tematach:

 

 • Kultura                                               
 • Religie
 • Edukacja dla pokoju
 • Dialog międzykulturowy
 • Aktualne wydarzenia
 • Prawa kobiet
 • Dzieci na całym świecie
 • Nauki społeczne
 • Języki
 • Polityka
 • Pomoc dla krajów rozwijających się
 • Pedagogika
 • Literatura
 • Psychologia
 • Rasizm i ksenofobia
 • Historia
 

 

 

Autorki i autorzy, którzy zgłaszają się do naszego stowarzyszenia, mają możliwość opublikowania swoich dzieł i tekstów pod własnym nazwiskiem. Następuje to w obydwu rubrykach Wiadomości i Recenzje oraz przez publikacje w formie książkowej, które są finansowane przez stowarzyszenie.

 

Ponadto dla autorek i autorów istnieje możliwość zwrócenia na siebie uwagi sponsorów, którzy mogą im pomóc w tłumaczeniu ich dzieł na inne języki, dzięki czemu, w szczególności w odniesieniu do różnic kulturowych i religijnych, miejsce może mieć jeszcze lepszy dialog wzgl. porównanie. My, członkowie Promosaik, marzymy mianowicie o świecie będącym mozaiką różnic, kontaktów oraz tego, co nas łączy, pełną kolorów i różnych kształtów!

 

Sponsorzy mają trzy możliwości, aby pomóc autorkom i autorom w realizacji tego marzenia o lepszym i bardziej pokojowym świecie, w imię porozumienia pomiędzy kulturami i religiami, bez dyskryminacji i ksenofobii:

 

 • Sponsorowanie bezpośrednie
 • Sponsorowanie ogólne
 • Sponsorowanie pośrednie

 

 

 

Sponsorowanie bezpośrednie

 

W przypadku sponsorowania bezpośredniego pomoc skierowana jest do konkretnej autorki wzgl. konkretnego autora lub określone grupy docelowej autorek i autorów, którzy w swych dziełach zajmują się określoną tematyką, która Tobie osobiście najbardziej odpowiada i w szerzenie której chcesz się osobiście zaangażować. Możesz swobodnie rozmawiać z nami o tematach, które Ciebie najbardziej interesują, podsuwać nam projekty lub wybrać spośród naszych propozycji projekt, który Ci najbardziej odpowiada, jeśli spośród tekstów opublikowanych na stronie internetowej Promosaik Twoją szczególną uwagę zwróci tekst jakiejś wiadomości lub recenzja . Twój sponsoring może wtedy dopomóc w przetłumaczeniu wybranej przez Ciebie książki na wybrany przez Ciebie język.

 

Jeśli żaden konkretny, opublikowany już na stronie, tekst nie zwrócił Twojej szczególnej uwagi, to możesz nas poinformować, że przekazane przez Ciebie środki mają zostać przekazane wyłącznie na wybraną przez Ciebie tematykę. Uszanujemy wtedy oczywiście Twoje życzenie i wraz z Tobą będziemy szukać odpowiedniego tekstu i przedstawimy Ci odpowiednie propozycje.

 

Sponsorowanie ogólne

 

Jeśli zdecydujesz się na sponsorowanie ogólne, to ofiarowane przez Ciebie środki zostaną przekazane do wspólnej puli i następnie przeznaczone w równych proporcjach na projekty związane z różnymi książkami bądź tekstami. Nie odgrywa tutaj żadnej roli kim jest autorka wzgl. autor lub jakiej tematyki dotyczy tekst, Wszystkie publikacje planowane przez Promosaik będą wspierane w równych proporcjach.

 

Sponsorowanie pośrednie

 

Jeśli podoba Ci się nasz pomysł, ale nie masz do dyspozycji dużego budżetu na wspieranie międzykulturowego i międzyreligijnego dialogu, to mimo to możesz pośrednio wesprzeć stowarzyszenie Promosaik i jego działalność. Jeśli zlecisz stowarzyszeniu wykonanie tłumaczenia dla Twojego przedsiębiorstwa, to 50% zysku, który stowarzyszenie z tego uzyska, przeznaczone zostanie na finansowanie stowarzyszenia, a pozostałe 50% przekazane zostanie do wspólnej puli przeznaczonej na wsparcie projektów związanych z książkami i innymi tekstami. Dzięki temu uzyskasz nie tylko korzystne cenowo i wysokiej jakości tłumaczenie wykonane przez naszych tłumaczy, dla których język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym, ale jednocześnie wspierasz również związanych z Promosaik autorów w realizacji ich projektów oraz przyczyniasz się do międzykulturowego i międzyreligijnego dialogu. Każdy sponsor, który sobie tego życzy, zostanie również wymieniony na stronie internetowej naszego stowarzyszenia. Jeśli sponsor sfinansuje całą książkę, to zgodnie z życzenie zostanie wymieniony również w tej publikacji. Oczywiście możliwe jest również bycie anonimowym sponsorem.

 

Twój zespół ProMosaik