Manifesto

Onze manifest in Nederlandse vertaling. Hier vindt u onze uitgangspunten en principes van ProMosaik.

 

 

mosaik promosaik manifesto

 

 

 

Principe 1

ProMosaik staat bij ons voor een kleurrijke wereld vol verschillen tussen culturen, volkeren en religies.

 

Principe 2

ProMosaik staat bij ons voor verdraagzaamheid en dialoog.

 

Principe 3

ProMosaik staat bij ons voor een wereld vol beweging en elkaar volledig ontmoeten.

 

Principe 4

ProMosaik staat voor dialoog tussen culturen en religies.

 

Principe 5

ProMosaik staat voor vrede en vredesonderricht.

 

Principe 6

ProMosaik staat voor dialoog en dialoogonderricht.

 

Principe 7

ProMosaik staat voor een kleurrijke wereld en onderricht tot diversiteit.

 

Principe 8

ProMosaik staat voor empathie en respect.

 

Principe 9

ProMosaik staat voor interreligieuze empathie en interreligieuze waardering.

 

 Principe 10

ProMosaik staat voor interculturele empathie en interculturele waardering.

 

Principe 11

ProMosaik staat voor onderrichting tot interculturele competentie.

 

Principe 12

ProMosaik staat voor onderrichting tot interreligieuze competentie.

 

Principe 13

ProMosaik is een werkplaats om bruggen te slaan tussen culturen en religies.

 

Principe 14

ProMosaik bouwt bruggen tussen culturen en religie door empathie en taal.

 

Principe 15

ProMosaik staat voor onderrichting tot meertalige communicatie.

 

Principe 16

ProMosaik staat voor ontmoeting tussen talen, culturen en religies.

 

Principe 17

ProMosaik staat voor mensenrechten.

 

Principe 18

ProMosaik staat voor empathie en respect.

 

Principe 19

ProMosaik staat voor het opbrengen van waardering voor de ander.

 

Principe 20

ProMosaik staat voor strijd tegen onrecht, slavernij, uitbuiting, mensenhandel, armoede en onwetendheid.

 

Principe 21

ProMosaik staat voor bestrijding van alle vormen van onderdrukking.

 

Principe 22

ProMosaik staat voor de rechten van het kind.

 

Principe 23

ProMosaik staat voor menswaardigheid.

 

Principe 24

ProMosaik staat voor interculturele en interreligieuze expressie.

 

 

Principe 25

ProMosaik betekent dynamiek en sociaal-politiek handelen.